و ان یکاد


نوشته شده در تاريخ 5 / 7 / 1392 توسط مامان منصوره

مامانی ببخشید امروز مجبور شدم برای اینکه خانم دکتر قاسم پور گوشاتونو سوراخ کنه محکم بغلت کنم تا شما تکون نخوری و خدای نکرده گوشتون بد جور سوراخ نشه.

شما هم خیلی ترسیدی و جیغ میکشیدی .

اما زود یادت رفت و تا اومدیم بیرون ساکت شدید...

ماشاالله چقدر بهت اومده.

ماه مامان


نوشته شده در تاريخ 13 / 10 / 1390 توسط مامان منصوره
Design By: Gogoli-temp.blogfa.com